Team basisschool de Rakt

De Directie:
Directeur Marcel Wijgergangs
Adjunct-directeur en IB-er onderbouw Helen Vink

Juffrouw Helen vervangt op dit moment juffrouw Wilma


Onderwijsondersteunend personeel: 
v.l.n.r Antoinette (concierge), Sjef (concierge), Rian (administratief medewerker), Wendy (onderwijsassistent)


Charlotte: JIBB, zij geeft gymlessen aan de groepen 1-8 


Meneer Marvin, leert het team en de kinderen alles over kunst in de groepen 1-8.