Groep 3 Werner 
Meneer Werner
                       
                                                                            

Welkom op de groepspagina van groep 3!

'We krijgen een vast plekje met een eigen laatje!'
Dit is iets wat de kinderen in groep 3 vaak zeggen als ze in de klas binnen komen. 


We starten de dag met een inloop zodat kinderen direct aan de slag kunnen wanneer ze binnen komen en ouders de gelegenheid hebben om te helpen of om te zien waar we mee bezig zijn en wat we al allemaal kunnen. We leren door te doen, dat betekent dat we leren lezen, rekenen en schrijven vanuit spelend leren.
Als we leren rekenen met bussommen, dan maken we een bus in de klas, het ervaren van leerstof zorgt ervoor dat we het nog beter onthouden en kunnen toepassen als we ouder worden.

We gaan groepsoverstijgend werken, dat betekent dat alle kinderen van de groepen 2/3 en 3 werken/spelen/leren op een plek die voor hem/haar prettig is, dat kan in de klas of op de gang in de hoeken.
Dit doen we in het kader van zelfstandig leren leren, wat wil en kun jij leren? Hoe wil je dat doen?
Hiermee bevorderen we de zelfsturing van kinderen en zorgen ervoor dat leren leuk is.

In groep 3 zitten de kinderen in groepjes bij elkaar, zo wordt het samen leren en coöperatief werken gestimuleerd.

Leren lezen in groep 3
Groep 3 is hèt jaar waarin kinderen eindelijk leren lezen! Dit doen we d.m.v. de leesmethode 'veilig leren lezen kim-versie'. Boekjes lezen doen de kinderen veel, maar ook op andere verschillende manieren komen de kinderen in aanraking met letters en het maken en lezen van woorden. 
Hierbij is herhaling ontzettend belangrijk. Daar hoort voorlezen natuurlijk ook bij!!

Bieb op school
We hebben de bieb op school, waar de kinderen van groep 3 om de 3 weken boeken mogen lenen. Zorg ervoor dat het bieb-pasje in de tas zit. Houd het rooster in de weekbrief in de gaten wanneer wij aan de beurt zijn.

Gymmen
In groep 3 ga je voor het eerst gymmen in de 'grote' gymzaal van Talentrijk. Alle kinderen van groep 3 gaan gezamenlijk gymmen, een ouder gaat mee ter ondersteuning. Hier lopen wij met de klas naartoe. Het is dan belangrijk om een fijne rugzak te hebben waar de gymkleren in kunnen. Deze gymkleren bestaan uit een gymbroekje, shirtje en gymschoenen. We gymmen op dinsdag en vrijdag, Vrijdags verzamelen we bij de poort, we gaan dus niet eerst naar binnen.

Raktiviteit
Een aantal keren per jaar is de raktiviteit. De kinderen van verschillende groepen laten dan op het podium zien waar ze op dat moment mee bezig zijn. Dit kan op muzikale wijze of een andere expressieve vorm.

Verjaardag
In groep 3 vieren we de verjaardag aan het einde van dag. Hierbij mogen de ouders aanwezig zijn. We zingen een aantal liedjes, daarna mag de jarig job trakteren uit een snoeppot die door school wordt verzorgd.