Groep 4 Moniek en Karin
Juffrouw Karin


Juffrouw Moniek

Groep 4 staat tot de herfstvakantie in het teken van wennen aan en lezen…..
Wennen aan werken in een schriftje, sommen maken op ruitjespapier, werken met een aparte weektaak voor rekenen, het taalboek zonder die handige pictogrammen, een boek voor spelling waarbij we eerst een dictee maken, de spellingsoefeningen, een nieuw schrijfschrift, lezen tijdens de Estafette-lessen……
Kortom: de werkwijze in groep 4 is anders dan de kinderen uit groep 3 zijn gewend. Er zijn  geen pictogrammen die de kinderen de weg wijzen, maar er wordt steeds meer een beroep gedaan op zelf de opdrachten lezen. We nemen de kinderen dan ook in die eerste weken bij de hand.

Het lezen van de kinderen is volop in ontwikkeling en heeft veel ondersteuning nodig van ouders en leerkrachten. Op school hebben we extra leesmomenten in ons rooster waarin, samen met de leerkracht, de onderwijsassistent of een ouder, in kleine groepjes wordt gelezen. Dit wordt ook wel leeskilometers maken genoemd. Ook thuis is het in deze periode belangrijk dat er samen wordt gelezen. Elke avond even 2 bladzijden hardop lezen is aan te bevelen. Maar voorlezen……blijft ook erg belangrijk.

Het rekenen staat dit jaar in het teken van het oefenen van de getallen tot 100 en de + en - sommen die erbij horen maken. Ook met keersommen wordt een begin gemaakt. Voor groep 4 is het
einddoel : automatiseren van de tafels van 1 t/m 5 en 10.

Met taal gaan we thematisch aan de slag met woordenschat, zelfstandige naamwoorden, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voorzetsels. Ook het vertellen en schrijven van verhalen komt 1 keer in de week aan bod.

Met spelling wordt nu ook het accent gelegd op het correct leren schrijven van specifieke spellingsonderwerpen.
Er wordt hard gewerkt in groep 4. De onderwijsbehoeften van kinderen leggen we vast in onze groepsplannen. Deze worden ook met  ouders besproken en geëvalueerd. Nieuwe stappen worden vastgelegd.
 
 


Hoe gaat een spreekbeurt in groep 4.
 • De kinderen zoeken een onderwerp dat dicht bij hun belevingswereld ligt. Denk hierbij aan huisdier, hobby, sport e.d.
 • Ze gaan eerst kijken wat ze hier zelf al over weten en schrijven dit op (met wat hulp van de ouders).
 • Dan kan er in de bibliotheek gezocht worden naar boeken over het onderwerp.
 • Deze worden gelezen.
 • De informatie die ze er al was wordt nu uitgebreid (met hulp van de ouders).
 • Nu worden er hoofdstukken gemaakt in het werk.
 • Plaatjes en of andere materialen worden erbij gezocht.
 • Nu nog even een aantal keren oefenen zodat de spreekbeurt vertelt kan worden.
 • Maak een klein spiekbriefje met steekwoorden voor extra ondersteuning tijdens de presentatie.
 • En dan de presentatie in de klas.
 
Nog enkele handige tips:
 • De spreekbeurt duurt niet langer dan 5- 7 minuten.
 • Er kan gebruikt worden gemaakt van een PowerPoint met enkele steekwoorden en afbeeldingen. Graag vooraf even laten controleren op school. Maar plaatjes uit boeken kan ook.
 • Materialen die de spreekbeurt verduidelijken zijn welkom. Denk hierbij aan: (sport-) kleding, voer en/of verzorgingsmaterialen voor dieren.
 • Liever geen dieren mee naar school i.v.m. de andere omgeving, allergieën, angst voor bepaalde dieren. Filmpjes en foto’s zijn ook leuk.

Planning spreekbeurten
 
Datum. Naam. Onderwerp.
22 februari Eva  
27 februari Michalina  
6 maart Nikki  
9 maart Lotte  
13 maart Yari  
16 maart Boyke  
20 maart Amelia  
23 maart Daniel  
27 maart Lewis  
30 maart Lindsey  
3 april Gianni  
6 april Bram  
9 april Teun  
13 april Fleur  
17 april Levi  
19 april Lise  
8 mei Szymon  
9 mei Kai  
15 mei Charlčne  
18 mei Yara  
22 mei Fabian