Groep 5 juffrouw Karin en Moniek

 
   
 Juffrouw Karin
maandag-dinsdag
Juffrouw Moniek 
woensdag-donderdag-vrijdag

 
Omgang met elkaar, regels en afspraken
 
Tijdens de eerste 6 weken, de GOUDEN weken komen er afspraken aan bod die voor de hele school gelden:
 • We noemen andere kinderen bij hun naam.
 • We laten elkaar ongestoord spelen en werken.
 • We luisteren naar nee, en hou op!
 • We zeggen het rustig als we iets niet leuk vinden.
 • We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van anderen.
 
De weektaak
 
Ieder kind krijgt een weektaak op maat. Het ene kind heeft meer begeleiding nodig dan het andere. In de weektaak wordt de speciale spellingbegeleiding en de verlengde instructie voor rekenen voor een aantal kinderen weggezet. Ook levelwerk is hier in opgenomen. De weektaak bestaat op dit moment uit opdrachten die door ons worden bepaald. Later komt er ruimte om zelf keuzes te maken: wat heb ik nog extra nodig, wat wil ik extra leren? We begeleiden de kinderen hierin. Doel is het opvoeden tot zelfstandigheid.
 
Zelf leren plannen en organiseren
 
De nadruk bij de manier van werken komt steeds meer te liggen op het zelf leren plannen en organiseren. We leren de kinderen om kritisch naar hun eigen werk te kijken en hier doelen aan te verbinden. Uiteraard leren we hen hoe ze dat moeten doen. Dit is een proces. Als het nog lastig is voor kinderen helpen wij hen bijvoorbeeld met plannen. We stimuleren de kinderen ook om vanuit zichzelf actief gebruik te maken van een verlengde instructie.
 
De leerontwikkeling van uw kind houden we bij aan de hand van zorgvuldig opgestelde groepsplannen. In dit plan zetten wij de onderwijsbehoeftes van elk kind individueel op een rij.
Dit doen we aan de hand van gegevens van de vorige leerkracht(en), toetsgegevens, observatie-gegevens en gespreksgegevens.
We werken in iedere klas met drie groepen: basis, extra hulp en extra uitdaging.
Extra hulp wordt geboden door de verlengde instructie.
Aan de hand van de behoeftes maken wij per vak een driedeling: kinderen die voldoende hebben aan de basis, kinderen die meer uitdaging nodig hebben en kinderen die extra aandacht nodig hebben.
Deze plannen zijn de leidraad voor ons onderwijs. Twee maal per jaar maken wij zo'n plan. En deze worden tussendoor ook geëvalueerd en bijgesteld. Samen met de I.B. worden deze ook nog besproken.
 
 

Omgaan met uitgestelde aandacht
Op bepaalde momenten, zoals bijvoorbeeld tijdens de weektaak, kunnen kinderen alleen een vraag stellen aan de leerkracht op het moment dat zij een vragenrondje maakt. We leren de kinderen hoe ze een probleem kunnen oplossen als de leerkracht niet beschikbaar is.
 
Eigen verantwoordelijkheid
 
De kinderen leren ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Vooral in het begin van het schooljaar is er veel aandacht voor evaluatie en reflectie. Waarbij we vooral de werkhouding bespreken: Hoe komt het dat je werk wel / niet af is? Let je voldoende op een nette werkverzorging? Hoe kies je een maatje om samen te werken aan een opdracht? Welke stappen kun je nemen als je iets echt niet begrijpt?
Ook het genoemde zelf nakijken van eigen werk hoort hierbij. Ook dit moeten we ze leren.
U kunt thuis als ouder bijdragen aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van uw kind.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelf te laten zorgen voor het inpakken en meenemen van de gymspullen, fruit en huiswerk. Ook het zelf door het kind laten doorgeven van afspraken of boodschap hoort hierbij.
 
Computer
 
Tijdens de weektaak en op andere momenten hebben we ruimte om Pc's en tablets voor kinderen in te zetten. Zo zijn er individuele kinderen die spelling of rekenen oefenen op de computer. Ook bevatten onze methoden oefensoftware, die de lessen ondersteunt en waaraan de kinderen zelfstandig werken. Opbrengsten hiervan kunnen we als leerkracht digitaal controleren.
 
 
 1. Organisatorische zaken
 
 • Raktiviteit
De Raktiviteit is dit jaar afwisselend op woensdag en vrijdag. Houd voor de planning a.u.b. de weekbrief in de gaten.
 • Verjaardag vieren
We vieren de verjaardag zonder ouders. We maken er geen grote happening van, maar uiteraard vieren we de verjaardag wel. Trakteren gebeurt met een traktatie die we op school hebben. Kinderen mogen met mooie sleutels een kastje openen en kiezen wat ze willen trakteren.
 • Spreekbeurt
Alle kinderen doen een spreekbeurt. Er hangt een lijst in de klas met de data. Ruim voor de geplande datum krijgt uw kind in groep 5 een brief mee naar huis met nogmaals de datum en een brief met uitleg over een spreekbeurt. Gym: Douchen/gymschoenen
We douchen niet na de gym. We vragen u om uw kind goed passende gymschoenen mee te geven naar de gym.
 • Bieb op school!
Een prachtige kans, maar er gebruik van! In de weekbrief kunt u lezen wanneer een groep aan de beurt is. We halen dan boeken onder schooltijd voor thuis.
 • Weekhulp door kinderen
Elk kind komt vier keer per jaar aan de beurt. De kinderen zijn dan tot 15.00 uur of 12.45 uur bezig met het netjes achterlaten van het laslokaal.
 • Kijkochtend
Ook dit jaar kunt u weer een kijkje komen nemen in de groep. Op de jaarkalender ziet u wanneer dat weer mogelijk is.
 
Schroom nooit om na schooltijd even binnen te lopen!
Bij vragen, onduidelijkheden, op/aanmerkingen, pesterijen etc. het ons s.v.p. ALTIJD laten weten.
  
Zo gaat een spreekbeurt in groep 5
 
Algemeen:
Iedereen houdt één keer alleen een spreekbeurt.
Het mag een zelf gekozen onderwerp zijn.
(groep 5 kiest een onderwerp waar hij of zij nog weinig van weet)
Het mag niet hetzelfde onderwerp zijn als vorig jaar.
In je spreekbeurt moet ook voor jou nieuwe informatie zitten.
Op de planning in de klas kun je zien wanneer je aan de beurt bent.
Je spreekbeurt moet minimaal 5 minuten duren.
 
Werkwijze:
* Kies een onderwerp.
* Verzamel informatie ((bieb)boeken, internet, van mensen om je heen enz.)
* Zoek de belangrijkste informatie en schrijf het met eigen woorden op. (Zorg voor een hoofdstukindeling)
* Maak eventueel een power point presentatie van deze informatie (is niet verplicht!!!)
* Leer het verhaal uit je hoofd.
*Zorg voor steekwoorden (dat zijn de belangrijkste woorden), dus je leest niet het verhaal voor, maar vertelt het uit je hoofd. Natuurlijk mag je af en toe wel spieken bij je steekwoorden.
*Neem ook wat plaatjes en/of spullen mee die bij je spreekbeurt passen.
                                               Tot slot:
Een week van te voren laat je aan juf Miranda of juf Karin zien hoe je spreekbeurt eruit ziet.
Zorg ervoor dat je zelf begrijpt wat je vertelt!
 
VEEL SUCCES!!!