Groep 6 Werner- Veronique
  
   
 Juffrouw Veronique 
      maandag        
Meneer Werner
dinsdag t/m vrijdag 

Welkom op de groepspagina van groep 6
Wij starten het jaar met de gouden weken. In deze periode maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in onze groep en binnen onze school. Dat is belangrijk want fijn werken gaat beter als je je veilig voelt. 
Welke rol kun jij hierin spelen, maak je zaken bespreekbaar, kun je rekening houden met verschillen?
 
 
De weektaak
De weektaak bestaat uit taken, waar het kind op verschillende momenten van de week aan kan werken.
Het doel is het bevorderen van zelfstandigheid, leren plannen, verantwoordelijkheid ontwikkelen.
De basis van de weektaak is voor iedereen gelijk, de invulling van de taken is op maat en wordt door de leerkracht bepaalt. Wij willen dat de kinderen ook zelf gaan aangeven wat ze willen leren of wat ze graag nog zouden oefenen omdat ze beseffen dat dat nodig is.
Tijdens de weektaak kan de leerkracht werken met kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Dat kunnen pre- instructies zijn, hulp bij het huiswerk van de dyslexiebehandeling, maar ook wordt er aandacht besteed aan kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben.

Omgaan met uitgestelde aandacht
Op sommige momenten, bijvoorbeeld na een instructie of tijdens de weektaak, kunnen kinderen alleen een vraag stellen aan de leerkracht op het moment dat deze een vragenrondje maakt.
We leren de kinderen hoe ze een probleem kunnen oplossen als de leerkracht niet beschikbaar is.

Werken op maat, onderwijsbehoeften en groepsplannen
De leerontwikkeling van uw kind houden we bij aan de hand van zorgvuldig opgestelde groepsplannen.
In dit plan zetten wij de individuele onderwijsbehoeftes per kind op een rij. 
We doen dit met informatie verkregen van de vorige groepsleerkracht, toetsgegevens, observatie-gegevens en gespreksgegevens.
We werken in iedere klas met 3 groepen: Basis, extra hulp, extra uitdaging. Aan de hand van de onderwijsbehoefte worden de kinderen ingedeeld in een van deze groepen.
Tweemaal per jaar maken wij zo'n plan en die worden ook geëvalueerd en bijgesteld.

Eigen rol en verantwoordelijkheid
De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. Vooral in het begin van het jaar is er veel aandacht voor evaluatie en reflectie. We bespreken vooral de werkhouding. Is het gelukt? Hoe kwam dat? Hoe ga je dat volgende keer doen?
Ook het zelf nakijken van gemaakt werk hoort hierbij, conclusies trekken, oplossen. Niet alleen aanvinken!
Laat uw kind zelf zorgen voor het fruit, voor de gymspullen, voor huiswerk of voor andere afspraken. Dat kan hij/zij.

Computer
Tijdens de weektaak en op andere momenten hebben we de ruimte om pc's en tablets voor kinderen in te zetten. zo zijn er individuele kinderen die spelling of rekenen oefenen op de computer. Ook bevatten onze methoden oefensoftware, die de lessen ondersteunt en waaraan de kinderen zelfstandig werken.


Organisatorische zaken

Raktiviteit
De Raktiviteit is afwisselend op woensdag en vrijdag. Houd voor de planning a.u.b. de weekbrief in de gaten.

Verjaardag vieren
We vieren de verjaardag zonder ouders. We vieren een feestje en zingen voor de jarige. Trakteren gebeurt met een traktatie van school.

Spreekbeurt
De kinderen van groep 6 houden per jaar 1 spreekbeurt.
We gaan uit van 10-minuten spreektijd. Het onderwerp overleg je even met de leerkracht. Veel kinderen maken gebruik van een powerpoint. Heb je een ander leuk idee? Kom maar op!!
Lukt het niet om thuis een powerpoint te maken dan kan dat ook op school, laat dat even weten.
Ben je klaar met je voorbereiding laat die dan even zien aan de meneer, dat voorkomt problemen.

Gym
We gymmen op dinsdagmiddag en vrijdagochtend. Na de gym douchen we niet.
Het is fijn als uw kind gymschoenen aan heeft.

Weekhulp
Elk kind komt 4 keer per jaar aan de beurt om de klas te poetsen na school.
Uw kind komt dan een kwartiertje later naar buiten.

Bieb op school
Een prachtige kans, maak er gebruik van!! In de weekbrief kunt u lezen wanneer onze groep aan de beurt is.
We halen dan boeken voor thuis onder schooltijd.
     
Heeft u vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, bijzonderheden of wat dan ook? Loop na school even binnen.
Gewoon doen!