Leden van de MR:

Oudergeleleding:

Ingrid de Jong (voorzitter)

Sylwia Wasik

Marco van Kersbergen (penningmeester)

Elke Lewandowski (secretaris)


Teamgeleding:

Chantal Lambregts
Job Tonnaer
Karin Kastermans 

 

Wat doen wij:
Wij vertegenwoordigen het team en de ouders van ons Kindcentrum.
Ongeveer 6 keer per jaar vergaderen we over actuele zaken.
Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn ouderavonden, financiële ouderbijdrage, enz.
De MR vergaderingen zijn openbaar.


Wat zijn onze bevoegdheden:
We hebben een aantal instemmings-en adviesbevoegdheden. Zo heeft het schoolplan van de school de instemming van de MR nodig.

Via welke weg hoort u van ons:
Publicatieborden:
Hier komen de agenda en de notulen te hangen. U vindt ze bij iedere ingang van beide locaties.
Website: Hierop kunt u ook de agenda en de notulen terugvinden.
Weekbrief: We vermelden in de weekbrief wanneer de volgende vergadering plaatsvindt en na een vergadering schrijven we een klein stukje met de belangrijkste nieuwtjes.

Hoe kunt u ons bereiken:
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over algemeen schoolse zaken, kunt u ons het beste persoonlijk aanspreken of mailen. Het mailadres van de MR is: mrderakt@obsh.nl