Groep 2-3 juffrouw Marieke en Carla

 
juf Marieke   
 Juffrouw Marieke
maandag-dinsdag
Juffrouw Carla  
woensdag-donderdag-vrijdag

Welkom op de groepspagina van groep 2-3

We starten de dag met een inloop zodat kinderen direct aan de slag kunnen wanneer ze binnen komen en ouders de gelegenheid hebben om te helpen of om te zien waar we mee bezig zijn en wat we al allemaal kunnen. Elke dag werken we samen in de combinatie 2-3 omdat we van en met elkaar heel veel leren. Dit doen we door de leesmethode aan de hand te nemen voor groep 3, maar daarnaast leren we zeker zoveel door in hoeken samen te ontdekken. (lerend spelen)
Want als we leren rekenen met bussommen, hoe leerzaam is het dan om sommen uit te spelen met elkaar. Het ervaren van leerstof zorgt ervoor dat we het nog beter onthouden en kunnen toepassen als we ouder worden.
Er zijn ook momenten dat we samen werken met de andere groep 3, zoals gymlessen, dat doet groep 3 in de grote gymzaal, groep 2 sluit dan aan bij de andere groepen 1-2.
Ook gaan we groepsoverstijgend werken, dat betekent dat alle kinderen van de groepen 2 en 3 werken/spelen/leren op een plek die voor hem/haar prettig is. Dat kan in de klas, op de gang in de hoeken of bij de andere groep 3. Dit doen we in het kader van het zelfstandig leren leren, wat wil en kun jij leren? Hoe wil je dat doen? Hiermee bevorderen we de zelfsturing van kinderen en zorgen ervoor dat leren nog leuker is.

Voor de kinderen van groep 2:
In groep 2 gaan we met de kinderen aan de slag met het voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Dit ook weer vanuit het spelend leren. Aandachtspunten hierbij zijn:
  • Contacten leggen maar ook onderhouden.
  • Probleemoplossend denken, kleine problemen zelf proberen op te lossen.
  • Zelfstandig werken
  • Weektaken maken: leren plannen, doorzettingsvermogen, kennis vergroten.
Als je even de juf niet mag storen, leer je op je beurt wachten, maar wordt je ook gedwongen om nogmaals zelf na te denken of een klasgenootje om hulp te vragen. En wist u ook dat als je beweegt op muziek met je hele lichaam dat dit een belangrijke stap is om later heel goed en netjes te kunnen schrijven. Dat komt omdat onze hersenen nog groot denken, tussen de lijntjes schrijven is nog helemaal niet nodig in groep 2, maar groep 3 gaat dit wel al leren.

Gymmen
De kinderen van groep 2 gymmen elke dag, dit gebeurt samen met de andere kleutergroepen in de speelzaal.

Verjaardag
De kinderen van groep 2 vieren de verjaardag in de ochtend. We zingen een aantal liedjes, daarna mag de jarig job trakteren uit een snoeppot die door school wordt verzorgd. Loop even binnen om een datum te kiezen waarop we het feest vieren.

Voor de kinderen van groep 3
'Een eigen laatje!'
Dit is iets wat de kinderen in groep 3 vaak zeggen als ze in de klas binnen komen. Ook in groep 3 zitten we in tafelgroepjes, zodat we elkaar kunnen helpen tijdens het werken.

Leren lezen
Groep 3 is hèt jaar waarin kinderen eindelijk leren lezen! Dit doen we d.m.v. de leesmethode 'veilig leren lezen kim-versie'. Boekjes lezen doen de kinderen veel, maar ook op andere verschillende manieren komen de kinderen in aanraking met letters en het maken en lezen van woorden. 
Hierbij is herhaling ontzettend belangrijk. Daar hoort voorlezen natuurlijk ook bij!!

Gymmen
In groep 3 ga je voor het eerst gymmen in de 'grote' gymzaal van Talentrijk. Meneer Rob gaat met alle kinderen van groep 3 gymmen met hulp van een ouder. Zij lopen samen daar naartoe. Het is belangrijk om een fijne rugzak te hebben waar de gymkleren in kunnen. Deze gymkleren bestaan uit een gymbroekje, shirtje en gymschoenen. We gymmen op dinsdag en vrijdag. Vrijdags verzamelen we buiten bij de poort.

Verjaardag
In groep 3 vieren we de verjaardag aan het eind van de dag. Hierbij mogen de ouders aanwezig zijn. We zingen een aantal liedjes, daarna mag de jarig job trakteren uit een snoeppot die door school wordt verzorgd. Loop even binnen om een datum te kiezen waarop we het feest vieren.

Algemeen

Bieb op school
We hebben de bieb op school, waar de kinderen van groep 2/3 om de 3 weken boeken mogen lenen. Zorg ervoor dat het bieb-pasje in de tas zit. Houd het rooster in de weekbrief in de gaten wanneer wij aan de beurt zijn.

Raktiviteit
Een aantal keren per jaar is de Raktiviteit. De kinderen van verschillende groepen laten dan op het podium zien waar ze op dat moment mee bezig zijn. Dit kan op muzikale wijze of een andere expressieve vorm.

Contact met de leerkracht
Drie keer per jaar zijn er 10 minuten gesprekken, waarin de leerkracht de ontwikkeling en de voortgang van uw kind met u bespreekt.
Als u een vraag heeft of iets wilt vertellen, kunt u natuurlijk altijd bij de juf terecht. Voor een gesprek kunt u op elk moment in het jaar een afspraak maken met de leerkracht.

Ophalen van de kinderen
Wanneer de bel gaat, komen alle kinderen met de leerkracht naar buiten. Op een vaste plaats op de speelplaats kunt u uw kind gaan halen. U kunt uw kind afmelden bij de leerkracht, zodat zij weet dat uw kind veilig uit school gaat. Als iemand anders uw kind komt ophalen, is het dus fijn als u dit doorgeeft aan de leerkracht