Schooltijden

Onderwijs en opvangtijden:
Voor ons kindcentrum gelden de volgende lestijden voor ALLE kinderen van groep 1 t/m 8.

Maandag, dinsdag en donderdag        8.30-14.45 uur
Pauzes                                                      10.30-10.45 uur en 12.30-13.00 uur
Woensdag en vrijdag                              8.30-12.30 uur
Pauzes                                                       10.30-10.45 uur
Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen rustig binnenkomen.

De tijden van de voorschoolse voorziening en BSO zien er als volgt uit:
peuterspeelzaal                                        Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur (waarvan 15 min. spelinloop)
BSO                                                             Dagelijks aansluitend aan schooltijd tot 18.30 uur.
 
Kinderen naar school brengen.
Groep 1 t/m 4 heeft inloop van 08.20 - 08.30 uur in de eerste volle week van de maand.
In die tijd kunnen ouders hun kind binnenbrengen. De kinderen kunnen meteen gaan spelen/lezen/werken met iets wat de leerkracht heeft klaar gelegd of wat ze zelf hebben gekozen. Het is belangrijk dat ouders en kinderen weten dat er niet gewacht wordt met afscheid nemen totdat de bel gaat. We willen graag om 08.30 uur beginnen.
 
Kinderen ophalen.
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 wachten bij de leerkracht totdat zij worden
opgehaald. Kinderen die om 14.50 uur nog niet opgehaald zijn, gaan met de
leerkracht mee naar binnen. Stimuleer dat kinderen al eerder afspraakjes maken
met vriendjes/vriendinnetjes, bijvoorbeeld 's morgens of een dag eerder. Zo
proberen we te voorkomen dat kinderen, die later opgehaald worden, om die reden
niet af kunnen spreken.