Schooltijden

Groep 1 t/m 8 maandag, dinsdag en donderdag 08:30-14:45 uur.
woensdag en vrijdag 08:30-12:30 uur. Vanaf 08.20 uur kunnen de kinderen rustig naar binnen komen.
 
Kinderen naar school brengen.
Groep 1 t/m 4 heeft inloop van 08.20 - 08.30 uur. In die tijd kunnen ouders hun kind
binnenbrengen. (Op dit moment ivm COVID-19 is dit helaas niet mogelijk, we vragen u de kinderen op de speelplaats af te zetten. Een leerkracht vangt uw kind buiten op). De kinderen kunnen meteen gaan spelen/lezen/werken met iets wat de leerkracht heeft klaar gelegd of wat ze zelf hebben gekozen. Het is belangrijk dat ouders en kinderen weten dat er niet gewacht wordt met afscheid nemen totdat de bel gaat. We willen graag om 08.30 uur beginnen.
 
Kinderen ophalen.
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 wachten bij de leerkracht totdat zij worden
opgehaald. Kinderen die om 14.50 uur nog niet opgehaald zijn, gaan met de
leerkracht mee naar binnen. Stimuleer dat kinderen al eerder afspraakjes maken
met vriendjes/vriendinnetjes, bijvoorbeeld 's morgens of een dag eerder. Zo
proberen we te voorkomen dat kinderen, die later opgehaald worden, om die reden
niet af kunnen spreken. Let u op uw en onze veiligheid in de periode van COVID-19, houd 1.5 meter afstand van andere ouders en de medewerkers van kindcentrum de Rakt, alvast dank voor uw medewerking).