Visie van de school

Vanuit onze visie en doelen zijn we gekomen tot een bepaalde werkwijze in ons onderwijs. In ons onderwijs zijn kenmerken opgenomen vanuit Ontwikkelings Gericht Onderwijs. Deze aanpak gaat uit van een goed onderwijsaanbod. De doelen en inhouden liggen vast. Daarvoor hebben we als school verschillende methodes aangeschaft, ook voor de jongste groepen, die een goed aanbod garanderen. Naast een goed aanbod richt Ontwikkelings Gericht Onderwijs zich ook op de ontwikkeling van kinderen. Wat hebben kinderen nodig om de doelen te bereiken? Hoe staat het met de motivatie van de kinderen. Sluit het onderwijs aan bij wat de kinderen al weten en kunnen? In het onderwijs van alledag is het aan de leraren om het aanbod af te stemmen op de mogelijkheden van de kinderen en de betrokkenheid van kinderen bij het onderwijs te vergroten.
 
Dit doen we door:
*   Thematisch te werken in groep 1 en 2 en 3, waardoor we samenhang krijgen in het onderwijs en aansluiten bij de beleefwereld van de kinderen.
*   Thematisch te werken in groep 4 t/m 8 bij verschillende vakken, zeker bij wereldoriëntatie.
*   Goede startactiviteiten te bedenken bij nieuwe thema's, zodat de kinderen betrokken zijn.
*   Werkvormen aanbieden, die aansluiten bij de verschillen van kinderen.
*   Methodes aanschaffen, die kinderen uitdagen en waar differentiatie mogelijk is.

 
Het ontwikkelingsgericht werken heeft in onze school vanuit groep 1 en 2, een plaats gekregen. De werkwijze is nu een handreiking bij verdere ontwikkeling van ons onderwijs.

In de werkwijze van de school is er gerichte aandacht voor het zelfstandig werken. Vanaf groep 1 wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd. Wat kinderen zelf kunnen, doen ze zelf. In alle groepen worden de kinderen betrokken bij het groepsgebeuren en krijgen zij de mogelijkheid om zelfstandig te werken. In de groepen 1-2 krijgen de kinderen 5 weektaken aangeboden waarvan ze er 2 moeten maken. Via het takenbord kan de leerkracht overzien wie al klaar is en wie niet. Dit takenbord komt ook terug in de volgende groepen. De weektaken worden uitgebreider. In de weektaken kan er, aansluitend bij de mogelijkheden van kinderen verschil gemaakt worden in opdrachten en taken. Aan het einde van groep 8 zijn kinderen in staat om opgegeven taken zelfstandig over enkele dagen te plannen en te zorgen dat de weektaak af is.

Visie van de onderbouw

Peuters en kleuters leren spelend de wereld om zich heen verkennen. Kinderen leren vooral vanuit intrinsieke motivatie, in een betekenisvolle context met een leerkracht die aansluit bij de (onderwijs)behoeften van het kind. Dat betekent dat we kinderen zo veel mogelijk eigenaarschap geven over hun eigen leerproces.