Peuterspeelzaal de Rakt

Welkom op de groepspagina van het peuteraanbod
 
Een goede voorbereiding op de basisschool
Wanneer uw kind 2 jaar is geworden mag hij/zij komen spelen bij peuteraanbod de Rakt. Onder begeleiding van pedagogisch medewerkers wordt uw kind, spelenderwijs, gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling en zo goed voorbereid op de basisschool.
Wanneer uw kind 4 jaar wordt, gaat hij/zij naar de basisschool. Wij vinden het belangrijk dat deze stap goed doorloopt. Daarom organiseren wij veel thema's en activiteiten samen met groep 0-1. Wij spelen samen buiten en op sommigen dagen ook samen binnen. De leerkrachten van groep 0-1 wandelen regelmatig bij het peuteraanbod binnen om elkaar alvast te leren kennen. Wanneer uw kind bijna 4 jaar wordt, gaan de pedagogisch medewerkers alvast samen een kijkje nemen in de klas waar hij/zij terecht komt.

Lerend spelen
Bij het peuteraanbod wordt aan de hand van het VVE-programma Startblokken spelenderwijs de ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Hierin is het kind leidend en wordt er aangesloten op de behoeftes van het kind. Samen met het kind wordt een thema uitgebouwd en gekeken naar de interesses en ontwikkelingsbehoeftes. Daarbij wordt er voor ieder thema een andere themahoek en ander spelverhalen gecreëerd.
Tijdens spel dat wij aanbieden en aansluiten bij het kind, worden een aantal zaken geoefend en geleerd. Voor kinderen zit het geleerde verweven in het spel. Denk aan de spraak- taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling.
Hoe werkt het spelend leren dan?
Wanneer er bijvoorbeeld met 1 auto met 2 kinderen gespeeld wordt, leren de kinderen delen. Bij het spelen met de blokken wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd. Als er een vadertje en moedertje in de huishoek gespeeld wordt, wordt er geleerd om rekening met elkaar te houden (sociaal- emotionele ontwikkeling), wordt er gepraat met elkaar (spraak- taalontwikkeling). Of wanneer er tijdens het spel winkeltje 2 broden gekocht worden, wordt ook de cognitieve ontwikkeling en de cijfers gestimuleerd.
Voor de muzikale ontwikkeling maken we gebruik van de methode 1 2 3 Zing. Deze methode wordt ook op de basisschool gebruikt en geeft daardoor alvast een mooi voorproefje.

Ouderbetrokkenheid
Doordat er aangesloten wordt op de behoeftes van de kinderen, is de betrokkenheid vanuit hen erg groot. Ook de betrokkenheid vanuit ouders is erg belangrijk.
Ieder kwartier vooraf dat de kinderen komen spelen is er een spelinloop. De kinderen worden rustig door de ouders gebracht en er is genoeg ruimte om met ouders/verzorgers de ontwikkeling en bijzonderheden af te stemmen. Ondertussen kunnen de kinderen rustig en vertrouwd spelenderwijs de dag opstarten. Vervolgens komen de ouders de kinderen binnen ophalen, zodat er genoeg ruimte is voor een overdracht en kinderen kunnen hun werkjes aan de ouders laten zien.
Daarbij wordt er tijdens ieder thema een ouderactiviteit georganiseerd. Denk aan een herfststukje maken tijdens het thema herfst of een bezoekje aan de bakker tijdens het thema bakker.
Per thema staat er een themaboek centraal. Dit themaboek wordt dagelijks voorgelezen door de pedagogisch medewerkers, maar gaat ook door middel van de verteltas een weekje mee naar huis. Zo kunnen ouders het themaboek ook thuis voorlezen en wordt op verschillende manieren de spraak- taalontwikkeling gestimuleerd. Wanneer kinderen tweetalig opgevoed worden, biedt dit ook mooie kansen. Ouders kunnen de plaatjes in de tweede taal te vertellen. Zo kunnen kinderen de combinatie met de Nederlandse taal bij het peuteraanbod maken.

Welbevinden
Er wordt volop gespeeld, maar op de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat een kind zich veilig voelt in de groep binnen het kindcentrum. Dit bewaken we door observaties. Hierbij maken we ook gebruik van o.a. het kindvolgsysteem KIJK!.
De eerste 3 maanden wanneer een kind bij ons komt spelen staan altijd in het teken van zich veilig voelen en daarna kan er pas gewerkt worden aan de ontwikkeling.
We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig gaan voelen door vaste pedagogisch medewerkers op de groep, een vast dagritme met dagritmekaarten aan te houden en terugkomende rituelen de dag door.
Tevens wordt met het kindvolgsysteem KIJK! de ontwikkeling van de kinderen gemonitord. Hierdoor kunnen we met ons spelaanbod nog beter aansluiten op het kind. De observaties worden tevens tijdens een 10 minuten gesprekje besproken met ouders. Zo worden ouders zoveel mogelijk meegenomen in de ontwikkeling van het kind.
 
Openingstijden
's Ochtends kunt u uw kind brengen tussen 08:30 uur en 08:45 uur. Aan het einde van de ochtend kunt u uw kind ophalen tussen 12:15 uur en 12:30 uur.

Bibliotheek
Uw kind kan gebruik maken van de bibliotheek op kindcentrum de Rakt. Biebpasjes zijn via het peuteraanbod aan te vragen en zijn ook te gebruiken in de stadsbibliotheek.
De 'bieb op school 'is eenmaal per 2 weken open voor de uitleen voor de peuters. De pedagogisch medewerkers gaan dan samen met de kinderen boekjes uitkiezen en lenen.

Vakanties
De vakanties van peuteraanbod de Rakt zijn gelijk aan de vakanties van OKC de Rakt.
LET OP! Tijdens studiedagen van OKC de Rakt, is het peuteraanbod wel gewoon open!

Meer informatie/rondleiding/aanmelden
Meer informatie over het peuteraanbod, rondleiding of uw kind aanmelden kunt u terecht op de volgende website:
https://www.spring-kinderopvang.nl/kinderopvang/peuteraanbod/helmond-rijpelberg/peuterspeelzaal-de-rakt-helmond-rijpelberg/