Wat is bibliotheek op school (BoS)?
Eigenlijk precies wat het zegt : Er is een bibliotheek op school. Alle kinderen van kindcentrum Rijpelberg kunnen op de eigen locatie boeken lenen in de Bieb op school. Van peuter tot groep 8 leerling.
Op onze school  bestaat de collectie uit boeken voor peuters en  kinderen van groep 1 tot en met 8.
NIEUW!! vanaf schooljaar 2022-2023 hebben we ook een anderstalige boekencollectie in huis, denk hierbij aan Arabische, Poolse en Engelse boeken. Zowel prentenboeken om voor te lezen als leesboeken voor de bovenbouw. 
 
Beheer
Het beheer van de bibliotheek op school is in handen van vrijwilligers. Dit zijn enthousiaste ouders van onze kinderen. Zij kunnen helpen bij het zoeken van boeken, een leesadvies geven en het reserveren van boeken.
Zij worden ondersteund door de leescoördinator van de bibliotheek : Bea van Dijk.
Op dit moment hebben  wij vrijwilligers te kort. Heeft u zin om af en toe even te komen helpen, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind.
 
Pasjes
Boeken lenen kun je met een pasje.
Wanneer uw kind nog  geen lid is van de bibliotheek, kunt u door middel van het invullen van het inschrijfformulier een gratis pasje krijgen voor uw kind.
U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind.
 
Openingstijden van de Bibliotheek op School.
Dinsdag      : 13.45 - 14.40 uur.
Donderdag : 13.45 - 14.40 uur.
Voor alle kinderen is er de mogelijkheid om een keer in de 3 weken onder schooltijd boeken te lenen. Via SocialSchools krijgen de ouders een bericht wanneer de kinderen aan de beurt zijn om de bieb op school te bezoeken.
Op die dag is het belangrijk dat uw kind het pasje bij zich heeft samen met de boeken die het wil inleveren bij de bibliotheek. Dit graag in een aparte tas.
Ouders kunnen tijdens de openingstijden onder schooltijd ook boeken uit komen zoeken.

Inleverbak
In de Bibliotheek staat een witte inleverbak. U kunt hier de boeken die uw kind geleend heeft op elk gewenst moment inleveren. U hoeft dus niet te wachten tot de bibliotheek weer open is.
 
Boeken en pasjes blijven niet op school, maar gaan mee naar huis. De verantwoording van pasjes en boeken ligt  bij de ouders.
 
Boeken lenen:
Per keer kunnen de kinderen van groep 1 t.m. 3  onder schooltijd 1 boek lenen. Na schooltijd bestaat er dan nog de mogelijkheid om 1 boek extra te lenen.
De kinderen van groep 4 t.m. 8 mogen per keer 2 boeken lenen.
Na schooltijd kunnen de kinderen van de groepen 1 t.m. 4  alleen onder begeleiding boeken uitzoeken.

Alleen boeken lenen ?
In de bibliotheek op school is een computer aanwezig waarin je in het volledige boekenbestand van de bibliotheek kunt zoeken.
Boeken die niet aanwezig zijn kunnen worden gereserveerd. U kunt dit ook gewoon vanuit huis via de computer doen. Ze zijn dan zo spoedig mogelijk aanwezig op school.
 
 https://www.debibliotheekopschool.nl/