Groep 8 Job en Fleur de Bruin

                             
                        Meneer Job                                                                     Juffrouw Fleur de Bruin
                   maandag t/m donderdag                                                                 vrijdag

 
 
Natuurlijk is groep 8 een bijzonder jaar, zeker ook op De Rakt!
Het laatste schooljaar op de beste basisschool die er is!
Musical, kamp, excursies, afscheid nemen... veel leuke momenten, die natuurlijk de nodige herinneringen voor later opleveren.
Er wordt bovenal hard gewerkt, waarbij de kinderen worden begeleid om mondige, kritische brugklassers te worden. Wat kunnen ze WEL? Wat kunnen ze nog niet optimaal en hoe gaan we dat samen oplossen?

Wat zijn de speerpunten van het werken in groep 8? Hier kunt u de Prezi vinden met verdere info over het voortgezet Onderwijs, waar later dit jaar (oktober/november) meer informatie over gegeven gaat worden.

 
Werken aan zelfsturing en een kritische werkhouding:
•Accent in groep 8 ligt op het kritisch leren werken richting voortgezet onderwijs
•Wat vraagt dit van de kinderen?
•Eigen verantwoordelijkheid leren nemen staat centraal
•Aandachtig lezen en gerichte vragen stellen
•Niet alleen een beoordeling telt, ook de mate van inzet
•Differentiatie
•Denken en evalueren om te leren staat centraalDe weekplanning:
•Het totale weekprogramma is helder, zowel qua rooster als qua weektaak
•Veel aandacht voor leren plannen
•Eigen verantwoordelijkheid staat centraal
•Kritisch omgaan met eigen werk: nette verzorging, nakijken, welke vervolgstappen?

Huiswerk & agendagebruik:
•iedere woensdag en vrijdag huiswerk voor de volgende week
•Afwisselende aandachtsgebieden, maak- én leerwerk, ook creatievere opdrachten
•Talig werk met blauwe pen, rekenen met potlood
•Plannen & structureren, leren om te verdelen, vaardigheden richting vo
•Nakijken en samen bespreken: reflecteren op eigen handelen
•Agendagebruik oefenen: in de klas, maar ook thuis
•De rol van ouders

Informatie voortgezet onderwijs:
•Mogelijkheden & verwachtingspatroon
•Structuur vo
•Schoolbezoeken in oktober & november
•Thema schoolkeuze
•Adviesgesprek, open dagen, eindtoets en aanmelding vanaf januari 2022
Voor verdere info geldt ook in onze groep dat het prettig is, als u niet schroomt om even binnen te lopen.
Werken aan de ontwikkeling van uw kind werkt het beste, als we dit gezamenlijk doen!