Groep 8 Tim en Fleur

                                                                                             
                        Meneer Tim                                                                             Juffrouw Fleur
                   maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                                woensdag

 
 
Groep 8
Het laatste jaar op de basisschool is bijzonder. We gaan onder andere op bezoek bij het voortgezet onderwijs, doen interessante projecten, gaan op kamp en voeren een musical op.

Het doel dit jaar is om de zelfsturing en een kritische werkhouding te stimuleren. Deze vaardigheden worden, naarmate uw kind ouder wordt, steeds meer gevraagd. 

De leerlingen krijgen (in het begin van het schooljaar) twee keer huiswerk in de week. Het doel is tweeledig: plannen, maar ook het extra oefenen of herhalen van de leerstof. Er komen verschillende vakgebieden aan bod tijdens het huiswerk: taal, rekenen, spelling, maar ook creatieve opdrachten zullen voorbij komen. Ook wisselen we maak- en leerwerk met elkaar af.

Dit jaar zal het dus vaak gaan over het voortgezet onderwijs (vo). We doen er alles aan om u en uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op deze nieuwe stap. We gaan samen kijken naar de structuur van het vo. In oktober t/m december zullen we ook een aantal Helmondse vo-scholen bezoeken met de klas. U bent hierbij ook van harte welkom om mee te gaan. Voor ouders is dit vaak een uniek inkijkje in de school. In deze maanden zullen de scholen ook informatieavonden verzorgen waarvoor u zich kunt aanmelden. We zullen verder gesprekken voeren over de uitstroom eindigend met het adviesgesprek. In januari/februari hebben alle scholen een open dag die u, samen met uw kind, kunt bezoeken. Daarna maken de leerlingen de eindtoets en volgt de aanmelding op de school naar keuze.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, loop gerust eens binnen na school. Werken aan de ontwikkeling van uw kind werkt het beste als we dit gezamenlijk doen!

Groet,
Tim en Fleur