Oudergeleding:

Ingrid Gijsbers (voorzitter)
Malu Roelofs (secretaris)
Quinten van der Zanden
Jolijn van Dooren

Teamgeleding:

Jonne Schaap
Karin Kastermans 

 
Wat doen wij:
Wij vertegenwoordigen het team en de ouders van ons Kindcentrum.
Ongeveer 6 keer per jaar vergaderen we over actuele zaken.
Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn ouderavonden, financiële ouderbijdrage, enz.
De MR-vergaderingen zijn openbaar.

Wat zijn onze bevoegdheden:
We hebben een aantal instemmings-en adviesbevoegdheden. Zo heeft het schoolplan van de school de instemming van de MR nodig.
Via welke weg hoort u van ons:
Publicatieborden:
Hier komen de agenda en de notulen te hangen. U vindt ze bij iedere ingang van beide locaties.
Website: Hierop kunt u ook de notulen terugvinden.
Weekbrief: We vermelden in de weekbrief wanneer de volgende vergadering plaatsvindt en na een vergadering schrijven we een klein stukje met de belangrijkste nieuwtjes.
Hoe kunt u ons bereiken:
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over algemeen schoolse zaken, kunt u ons het beste persoonlijk aanspreken of mailen. Het mailadres van de MR is: mrderakt@obsh.nl