Per 1 augustus 2014 is de nieuwe wet op "Passend Onderwijs" ingetreden. Alle scholen in Nederland zijn verplicht om samen te gaan werken in een samenwerkingsverband. In onze regio gaat het om het "samenwerkingsverband passend onderwijs Helmond-Peelland PO 30- 08"
Alle basisscholen, scholen voor Speciaal Basisonderwijs en scholen voor Speciaal Onderwijs van Helmond, Someren, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Heeze zijn hierbij aangesloten. Het samenwerkingsverband dient ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen binnen de regio een passende onderwijsplek is. Liefst zo thuisnabij mogelijk binnen het reguliere onderwijs, maar waar dat niet mogelijk is op een school voor Speciaal Basisonderwijs of op een school voor Speciaal Onderwijs. Hierbij hebben de samenwerkingsverbanden veel vrijheid gekregen om dit op hun eigen manier in te richten. De financiering verandert met de komst van passend onderwijs. Er wordt gekeken naar de ondersteuning die een bepaalde leerling nodig heeft en de schoolbesturen krijgen de middelen om die ondersteuning vorm te geven. 

Wilt u meer informatie over hoe passend onderwijs er op onze school uitziet? Bekijk dan de ouderfolder Passend Onderwijs vanuit het samenwerkingsverband Helmond-Mierlo of neem contact  op met de directie.