Oudervereniging De Rakt 
 
Op basisschool De Rakt is er een oudervereniging die uit 10 ouders bestaat.
De Oudervereniging komt 6x per jaar bijeen om allerlei zaken te regelen en voor te bereiden.
Zij helpt bij het organiseren van activiteiten op school, beheert de ouderbijdragen, organiseert luizencontroles na elke schoolvakantie, betrekt ouders bij school en stimuleert en organiseert activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school.
Vooral bij de organisatie van bijzondere activiteiten wordt veel samengewerkt met de leerkrachten. Denk daarbij aan het Kerstfeest, Sinterklaas, ondersteuning sportdag, avondvierdaagse, afscheidsweek etc.
Samenstelling van de Oudervereniging 2017-2018: 
Bovenste rij (van links naar rechts):
Bianca v.d. Ven, Yvon Heinemans, Carola Akkers, Susan Pijnenburg, Anouk v. Swelm
Onderste rij:
Joyce v.d. Broek, Marion Latour, Elize Snoeij, Martine Toelen, Kirsten Snoeij

Ouderbijdrage
Voor de financiering van de eerder genoemde activiteiten vraagt de Oudervereniging een vrijwillige bijdrage van de ouders. Op onze school hanteren we een ouderbijdrage van 20 euro per leerling per schooljaar.

Wilt u helpen?
U kunt zich altijd melden bij de oudervereniging als u actief wilt worden op school. Bij verschillende activiteiten kunnen we uw hulp gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via emailadres ovderakt@obsh.nl