Groep 0-1 Fleur Oomens


Juffrouw Fleur Oomens                                                           Juffrouw Ineke                                                                                  
Maandag t/m donderdag                                                                VrijdagEen goede start
Wanneer uw kind 4 jaar is geworden start hij/zij in groep 0-1
We kijken samen naar een passende start voor kind, ouder en leerkracht. Het wenproces wordt goed in de gaten gehouden. We horen graag hoe het thuis gaat, maar vertellen u natuurlijk ook hoe het op school verloopt. Samenwerking en communicatie met de ouders vinden we heel erg belangrijk, we zorgen er samen voor dat uw zoon/dochter een fijne tijd heeft op Kindcentrum De Rakt. Deze communicatie verloopt vooral mondeling maar ook via social schools.
 
Lerend spelen
In de onderbouw gaan we uit van het principe van lerend spelen en spelend leren. Tijdens ieder spel dat bewust door ons gekozen en aangereikt wordt, wordt een aantal zaken geoefend en geleerd. Voor de kinderen zit het geleerde verweven in het spel. Het onderwijs is gericht op ontwikkeling van allerlei gebieden, zoals o.a. taal/denken, motoriek, rekenen en de sociaal/emotionele ontwikkeling.

Hoe werkt het lerend spelen dan?
Als je verstoppertje speelt leer je tellen tot 10. Of als we gaan knikkeren leer je tegen je verlies kunnen. Als je even de juf niet mag storen, leer je op je beurt wachten, maar wordt je ook gedwongen om nogmaals zelf na te denken of een klasgenootje om hulp te vragen.

We maken gebruik van een taal / rekenmethode voor de groepen 0-1 en 2. De methodes (Schatkist en Spelend Rekenen, met Sprongen vooruit en de wereld in getallen) gaan uit van thema's. Samen met de kinderen groeit een thema gedurende een aantal weken uit. De betrokkenheid van de kinderen is hierbij groot. (Het is fijn als u er thuis in gesprekjes en activiteiten ook op aan sluit) Er ontstaat een themahoek of een verteltafel en er worden veel gesprekken gevoerd over de activiteiten. De wereld van de kinderen wordt letterlijk en figuurlijk groter.
Voor de muzikale ontwikkeling maken we gebruik van de methode 1 2 3 Zing. U krijgt een inlogcode zodat u thuis ook mee kunt zingen met de aangeleerde liedjes. 
Het is voor kinderen een behoorlijke uitdaging om letters en cijfers te leren schrijven. Wij helpen ze hierbij met de methode Schrijfdans.
 
Er wordt dus volop gespeeld, gepraat, geconstrueerd, geknutseld, geschreven, gelezen en gerekend.

Maar op de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat een kind zich veilig voelt en dat hij/ zij het fijn vindt in de groep en binnen het Kindcentrum. Dit bewaken we door observaties en gesprekjes. Hierbij maken we ook gebruik van een kindvolgsysteem. Op dit moment starten we met: Kleuter in beeld. Een voor ons nieuw volgsysteem. 
 
Wat is belangrijk bij ons in de groep?
In het eerste jaar zijn veel activiteiten gericht op het wennen aan school, het dagritme en de verschillende activiteiten. Er wordt goed gekeken hoe kinderen zich daarin ontwikkelen en van daaruit stellen we per kind individuele eisen. Wat zijn hierbij belangrijke aandachtspunten:
  • Je veilig voelen; we zorgen ervoor dat de kinderen het fijn vinden op onze school. 
  • Zelfvertrouwen hebben; we vinden het belangrijk dat kinderen dingen kiezen vanuit zichzelf en geloven in wat ze kunnen.
  • Contacten leggen; kinderen maken nieuwe contacten, wij begeleiden ze hierin,
    want dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend.
  • Zelfredzaamheid; kun je zelf al aan en uitkleden, je jas ophangen, naar de wc gaan?
Praktische zaken voor in de groep
 
Inloop 
We starten de dag met een inloop zodat kinderen direct aan de slag kunnen wanneer ze binnen komen. Op dinsdag en donderdag en de eerste week van de maand bent u welkom om het kind in de klas te brengen en samen met het kind te kijken waar we mee bezig zijn in de groep.  Om half 9 gaat de bel en nemen we afscheid. 
 
Bieb op school!
Een prachtige kans, maar er gebruik van! In de weekbrief kunt u lezen wanneer een groep aan de beurt is. We halen dan boeken onder schooltijd voor thuis.
 
Fruit en lunch
Iedere ochtend eten we gezamenlijk fruit in de klas. De fruitspullen (graag voorzien van de naam van uw kind) worden in een kar bij de klas verzameld. Op de lange dagen (maandag, dinsdag en donderdag) nemen de kinderen ook een lunchpakket (boterhammen en drinken) mee. De lunch blijft in de rugzak. 
 
Toiletbezoek
De meeste kinderen zijn al zindelijk wanneer ze naar school gaan. Wanneer dit niet zo is, of er zijn bijzondere omstandigheden, wordt er in overleg naar een goede oplossing gezocht. Er is reservekleding op school voor als er een ongelukje is gebeurd, maar u kunt natuurlijk ook reservekleding aan uw kind meegeven.

Aankleden
De kleuters gaan ieder dag naar de gymzaal. Zij gymmen in ondergoed en op blote voeten, volgens het advies van de schoolarts. Het aan- en uitkleden is in het begin een heel karwei voor de kinderen. Toch vinden wij het belangrijk dat de kinderen leren om dit zelf te doen.
Ze zijn natuurlijk zeer trots als dit allemaal lukt. U kunt uw kind een beetje helpen door hem/haar gemakkelijke kleren aan te geven. Thuis oefenen? Een prima idee!
 
Ophalen van de kleuters
Wanneer de bel gaat, komen alle kinderen met de leerkracht naar buiten. Op een vaste plaats op de speelplaats kunt u uw kind gaan halen. U kunt uw kind afmelden bij de leerkracht, zodat zij weet dat uw kind veilig uit school gaat. Als iemand anders uw kind komt ophalen, is het dus fijn als u dit doorgeeft aan de leerkracht. 
 
Raktiviteit 
Een paar keer per jaar heeft de klas van uw kind Raktiviteit in de hal. U bent daarbij van harte welkom. In de weekbrief kunt u lezen wanneer uw kind aan de beurt is.
De vieringen zijn op woensdag of vrijdag van 11.30 uur tot 12.15 uur.
Soms duurt de voorstelling te lang voor jongere broertjes en zusjes. In dat geval kunt u altijd met uw peuter terecht in een leeg lokaal.
 
Verjaardag
De verjaardag van uw kind wordt uitgebreid gevierd in de groep. De eerste keer doen we dit als uw kind 5 jaar wordt. Ouders zijn hierbij van harte welkom om mee te komen vieren. Lukt het u niet om er bij te zijn dan maken wij een mooie foto van het feest en sturen deze naar u toe.  Bij een verjaardag hoort natuurlijk een traktatie. Op school hebben wij een verrassing-traktatie-pot, waaruit de jarige de klas mag trakteren.

Crea 
Bij ieder thema hoort een crea. Crea kan van alles zijn: koken, knutselen, dansen, een wandeling etc. Vaak zijn dit extra activiteiten waarbij ouderhulp welkom is. Het is voor u een leuke manier om een kijkje in de groep te nemen. Via de weekbrief wordt u op de hoogte gebracht over de crea.
Via social schools kunt u zich inschrijven om te komen helpen. Wanneer u nog een jonger kind heeft, mag hij/zij gerust meekomen. U kunt zelf het beste inschatten of dit ook mogelijk is voor uw peuter.
 
Meebrengen van spullen
U bent ergens naartoe geweest en uw kind wil daarvan iets laten zien, natuurlijk mag dat! Wij zijn zelfs erg benieuwd! Maar beperk het meebrengen van spullen natuurlijk wel. Het is niet de bedoeling dat er elke dag spullen van thuis meegebracht worden. Het risico dat het  kwijt raakt of stuk gaat is groot en dat zou zonde zijn.
 
Contact met de juf
Drie keer per jaar zijn er 10 minuten gesprekken, waarin de leerkracht de ontwikkeling en de voortgang van uw kind met u bespreekt.
Als u een vraag heeft of iets wilt vertellen, kunt u natuurlijk altijd bij de juf terecht. Voor een gesprek kunt u op elk moment in het jaar een afspraak maken met de leerkracht.
 
We hopen dat u en uw kind een fijne tijd op de Rakt tegemoet gaat.
Mocht u nog vragen hebben, loop gerust binnen en spreek ons aan!